Welkom bij TokenRoadmap.nl - onderdeel van 2Tokens

De tokenroadmap is een onderdeel van het 2Tokens project. Doel van deze roadmap is om helderheid te verschaffen in het regulatory proces van tokenization. Voor veel partijen die tokens willen inzetten in hun project of bedrijfsvoering is het vaak onduidelijk of ze, en zo ja onder welke regulatory regimes ze zouden vallen. Hiervoor is de 2Tokens Stichting dit project gestart. Door middel van de roadmap moet het eenvoudiger worden om dit in te schatten.

LET OP! Deze roadmap is pas een eerste publieke versie en continue in beweging en zal dus regelmatig geupdate worden!

LET OP 2!! Deze roadmap is op geen manier juridisch of ander soort advies, maar kan projectteams of organisaties helpen na te denken onder welke toezicht ze zouden kunnen vallen. Er zijn geen rechten te ontlenen aan de uitkomst van deze roadmap of andere instrumenten die worden aangereikt. De toezichthouder of de token gereguleerd is.

Voordat je met je token door de roadmap kan lopen is het van belang om eerst deze te classificeren.

Classificeer Token »

Na de classificatie kan nu de roadmap doorgelopen worden. De classificatie geeft een indicatie van de economisch, niet strikt genomen de juridische classificatie weer. Zo zou het kunnen een door de ITSA classificatie aangeduide utility token, toch door de toezicht als een security token wordt gezien of dat een token wellicht hybride is. Loop daarom altijd de roadmap helemaal door. Aan de hand van verschillende vragen zal de token door de roadmap begeleid worden. Daarbij zal er bij iedere vraag additionele informatie worden aangereikt en links naar crucial websites worden gepresenteerd. Daarbij kunnen er op verschillende plaatsen indicaties gegeven worden dat de token onder toezicht kan vallen. Het kan zijn dat meerdere regimes van toepassing zijn, dus is het zaak om de hele roadmap uit te lopen. Daarnaast is deze roadmap een indicatie en kunnen er geen rechten aan ontleend worden. De toezichthouders kunnen afwijken in hun mening van deze roadmap.
Bij vragen kunt u ons altijd contacten.

Start de Roadmap »

Wat zijn tokens?

Een token in deze context is een digitale eenheid die een waarde kan vertegenwoordigen, maar ook iets anders zoals bijvoorbeeld stemrecht, die wordt vrijgegeven door een organisatie en is gebaseerd op een bestaande blockchain. Tokens bestaan echter al langer dan blockchain zelf in fysieke en digitale vormen en hebben niet per se een blockchain nodig. Blockchain heeft het technisch creeeren van tokens wel sterk vereenvoudigd.

Meer informatie »

Wat is tokenization?

Tokenization is het gebruik maken van tokens voor verschillende doelstellingen, maar dan op een digitale, veel efficientere manier, vaak gebruiken makend van blockchain technologie. Dit leidt tot nieuwe lagere kosten, meer efficiente processen, meer directe controle voor verschillende partijen.

Meer informatie »

Wat is blockchain

Platgeslagen is blockchain een database waar iedereen die wil op kan lezen en schrijven, zonder dat er een vertrouwde derde partij nodig is om te inhoud van de database te bewaren. Dit klinkt triviaal, maar heeft de potentie dat bijvoorbeeld banken, notarissen, kadasters in de toekomst wellicht niet meer nodig zijn!

Meer informatie »